On-Lime ondersteunt leiders bij het realiseren van hun strategische
ambitie door het in beweging brengen van de organisatie.

Daarbij richten wij ons op het veranderen van bedrijfsculturen, het versterken van de samenwerking binnen en tussen teams en het ontwikkelen van mensen.

Wij werken met hen samen om succesvolle organisaties te realiseren
die bijdragen aan een maatschappij waar People, Planet & Profit in balans is.

"Wij hebben een heel ambitieuze doelstelling. Hoe stomen we ons leiderschapsteam hiervoor klaar?"

"We hebben een nieuwe strategie die veel verandering vraagt.
Maar er is veel ‘oud zeer’
in de organisatie.
Hoe nemen we onze mensen mee in deze nieuwe richting?"

"Onze organisatie staat zwaar onder druk, iedereen kijkt naar ons. Hoe kunnen we snel geloofwaardige verandering laten zien, zowel intern als extern?"

"Ons bedrijf is net gefuseerd. Hoe gaan we
de culturen integreren?"

Home